Skip to content

Contact me

Connect with my art

Jane Austin

T: 0010 0980985 / E: jane@neveartist.com

Alex Tomson

T: 0010 0980985 / E: jane@neveartist.com

Alex Tomson

T: 0010 0980985 / E: jane@neveartist.com

“Die Macht der Farbe” | “Pushteti i Ngjyrës”
ArteQ Gallery, Vjenë Austri
Ben Kamili, Artan Shabani

Kohëzgjatja: 23 Prill – 28 Maj, 2022
Inagurimi: ora 19, data 23 Prill 2022
ArteQ Gallery | Teksti nga Dr. Wilhelm Ziehr

Johanessgasse 17, 1010 Wien, Austri

U lind më 1969 në Vlorë, Shqipëri dhe aktualisht jeton mes Tiranës dhe Torinos.

Në vitin 1991 ai u transferua në Itali, pastaj udhëtoi në Francë dhe Spanjë, duke punuar vazhdimisht me projekte të ndryshme artistike. Shabani është themelues i “Promenade Gallery” (2007) në Vlorë.

2013 -2018 drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve, Tiranë. Si artist, ai punon me një spektër të gjerë të mediave të tilla si pikturë, vizatim, fotografi, video dhe instalimin. Veprat e tij janë shfaqur në muzeume të ndryshme, ekspozita vetjake dhe ato në grup, panaire arti dhe evente të mbajtura në galeri të rëndësishme, muzeume dhe institucione publike, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Puna e Shabanit, fokusohet kryesisht në tema historike dhe sociale, në veçanti në metamorfozë e atyre shoqërive që kanë përjetuar traumën e luftës së ftohtë në një aspekt vendor dhe ndërkombëtar, e ndërtuar kryesisht si një album i pafundëm kujtimesh vetjake. Veprat e Shabanit mund të gjenden në shumë institucione private e publike, si dhe në koleksione të ndryshme, kryesisht në Gjermani, Turqi, Francë, Itali, Zvicër, Spanjë, Finlandë, Kanada, SHBA dhe Shqipëri.

U lind më 1969 në Vlorë, Shqipëri dhe aktualisht jeton mes Tiranës dhe Torinos.

Në vitin 1991 ai u transferua në Itali, pastaj udhëtoi në Francë dhe Spanjë, duke punuar vazhdimisht me projekte të ndryshme artistike. Shabani është themelues i “Promenade Gallery” (2007) në Vlorë.

2013 -2018 drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve, Tiranë. Si artist, ai punon me një spektër të gjerë të mediave të tilla si pikturë, vizatim, fotografi, video dhe instalimin. Veprat e tij janë shfaqur në muzeume të ndryshme, ekspozita vetjake dhe ato në grup, panaire arti dhe evente të mbajtura në galeri të rëndësishme, muzeume dhe institucione publike, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Puna e Shabanit, fokusohet kryesisht në tema historike dhe sociale, në veçanti në metamorfozë e atyre shoqërive që kanë përjetuar traumën e luftës së ftohtë në një aspekt vendor dhe ndërkombëtar, e ndërtuar kryesisht si një album i pafundëm kujtimesh vetjake. Veprat e Shabanit mund të gjenden në shumë institucione private e publike, si dhe në koleksione të ndryshme, kryesisht në Gjermani, Turqi, Francë, Itali, Zvicër, Spanjë, Finlandë, Kanada, SHBA dhe Shqipëri.

“Albania a Timeless Trip” Albania Pavilion at EXPO 2020, DUBAI

October 1 – March 2022

“Die Macht der Farbe”, Haus Kunst Mitte, Berlin

Jan 23 – March 26, 2022

Magical Flowers